Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

psikusrene
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakudlaty kudlaty
psikusrene
1620 bdaf 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viablackandwhite blackandwhite
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
psikusrene
1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viakjuik kjuik
psikusrene
1823 ba23 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakudlaty kudlaty
psikusrene
1824 cfee
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakudlaty kudlaty

May 30 2019

psikusrene
3286 2b07 500
Reposted fromsavatage savatage viakudlaty kudlaty

May 28 2019

psikusrene
9966 16b8
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
psikusrene
9952 6818
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
psikusrene
Kochać znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć, ani nawet poznać.
— Guillaume Musso, "Ponieważ Cię kocham"

March 09 2019

psikusrene
0139 8da3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabamboocha bamboocha
psikusrene
9533 42b9 500
Reposted fromelegy elegy viabamboocha bamboocha
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
psikusrene
9792 beb7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
psikusrene
8923 70b4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
psikusrene
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena viaoll oll
psikusrene
0377 f4b7 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
psikusrene
9933 44db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

February 03 2019

psikusrene
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaoll oll
psikusrene
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl