Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

psikusrene
psikusrene
5156 4e84 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viaoll oll
psikusrene
psikusrene
6022 7ead
Reposted fromoll oll
psikusrene
6027 370b 500
Reposted fromoll oll
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viajojinthesun jojinthesun

June 30 2017

psikusrene
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
psikusrene
6284 b639 500
Das Einhorn sitzt wieder in seiner Höhle und kifft.
Reposted fromsommteck sommteck viabananaapple bananaapple
psikusrene
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viajojinthesun jojinthesun

June 29 2017

psikusrene
8411 cc7a
psikusrene
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
psikusrene
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
psikusrene
4820 a8c5 500
Reposted fromhagis hagis viabananaapple bananaapple
psikusrene
psikusrene
7965 90f2 500
Reposted fromhagis hagis viabananaapple bananaapple
3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viabananaapple bananaapple

June 25 2017

psikusrene
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
psikusrene
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viakajak kajak
psikusrene
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
Reposted fromkjn kjn viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl