Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

psikusrene
2782 ed9c 500
Reposted fromczinok czinok viakudlaty kudlaty
psikusrene
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudlaty kudlaty
psikusrene
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaoll oll
psikusrene
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
psikusrene
7619 2117
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
psikusrene
2180 dfa8
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viapffft pffft
2592 6645 500
Reposted fromkohakuchan kohakuchan viapffft pffft

April 23 2017

psikusrene
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaprosiaczekk prosiaczekk
psikusrene
7889 41f9
Reposted fromenn0 enn0 viaoll oll
psikusrene

Pure Happiness. (x)

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaoll oll
3633 09c2 500

vintagepales2:

La Chapelle de L'ange au Violon by  Quentin Chabrot U-derzho

psikusrene
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaoll oll
psikusrene
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viaoll oll
psikusrene

pagepottery:

So glad I had my camera on me for their first sour apple.

Reposted fromhairinmy hairinmy viaoll oll
0974 9054 500

lokis-green-and-golden-queen:

mecto-amorous:

sleepyshibe:

1 sqft of bun

Fun fact: a group of bunnies is called a fluffle.

1 SQFT OF FLUFFLE

Reposted fromemissaryofwind emissaryofwind viaoll oll
psikusrene
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaoll oll
6762 846b
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll

April 22 2017

psikusrene
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaoll oll
psikusrene
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl