Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

psikusrene
2335 9074 500
Reposted fromtinks tinks viaoll oll
psikusrene
0412 81c0 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
psikusrene
Mała, spójrz tylko na siebie! Jesteś cholernie błyskotliwa, niejedna osoba polega na twojej wiedzy i zdobywasz świat z odwagą, której wielu ci zazdrości. Jesteś zachwycająco lojalna, godna bezgranicznego zaufania, dla najbliższych sprzedałabyś samą siebie. A w miłości... Mała, ty kochasz każdą cząstką swojego ciała i dla ukochanej osoby zrobiłabyś absolutnie wszystko!
On to doskonale wiedział. Mimo to, pozwolił odejść prawdopodobnie najlepszej rzeczy, jaka go w życiu spotkała, co nie świadczy zbyt dobrze o jego poziomie inteligencji. Jego strata, twój zysk, bo ty zasługujesz na kogoś, kto będzie potrafił docenić cię i kochać. Zapewniam.
— idealna ListyDoMalej na fb
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoll oll
psikusrene
7523 59b8 500
Reposted fromvs vs viabamboocha bamboocha
psikusrene

enantiodromija:

Taganay by Daniel Kordan / 500px

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabananaapple bananaapple
psikusrene

December 02 2016

psikusrene
3673 78a1
Reposted fromswojszlak swojszlak viakudlaty kudlaty
psikusrene
2779 ccbb 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaZuzanka Zuzanka

December 01 2016

psikusrene
7683 5b4d 500
Reposted fromcomics comics viaoll oll
psikusrene
Reposted fromjasminum jasminum viaoll oll

November 21 2016

psikusrene
4363 786c 500
Reposted frombiru biru viabananaapple bananaapple
psikusrene
9625 cdee 500
Reposted fromooxx ooxx viakudlaty kudlaty
psikusrene
Reposted fromknoepe knoepe viakudlaty kudlaty
psikusrene
psikusrene
psikusrene
9550 e4aa 500
Reposted fromannimax annimax viaoll oll
psikusrene
1199 9424 500
Reposted fromNymi0 Nymi0 viaoll oll

November 19 2016

psikusrene
3202 cbe3 500
Reposted fromqb qb
psikusrene
3217 ec9c
Reposted fromqb qb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl