Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

0856 2b2e
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaoll oll
psikusrene
7134 8dd3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaoll oll
psikusrene
5091 1a63
Reposted fromlive-laugh-love live-laugh-love viaoll oll
psikusrene
Reposted fromtfu tfu viakjuik kjuik
psikusrene
4777 2a54 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
psikusrene
9294 8f92 500
Reposted fromrol rol viaoll oll
psikusrene
2628 c5ee
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll

August 26 2016

psikusrene
1765 2e2a 500
Reposted fromcontroversial controversial viakjuik kjuik
psikusrene
2701 7bd2 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
psikusrene
psikusrene
2895 ca07
Reposted fromlove-autumn love-autumn viakasiula kasiula

August 23 2016

psikusrene
Musisz sobie uświadomić, że pewien czas minął, a niektórzy ludzie odeszli. I Twoje zastanawianie się nad tym, co było pięć lat temu, nie zmieni ani Twojego ani czyjegoś życia, więc po co zaprzątać sobie tym głowę? Było, minęło. Czas ruszyć do przodu.
— "Czy zatruwasz teraźniejszość goryczą, żałując rzeczy, które już się wydarzyły, i nie masz na nie wpływu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
psikusrene
6830 f5a1 500
Reposted fromhormeza hormeza viaoll oll
psikusrene
> I'm so lonely
> *At least you're not a chair*
> That's right!
Reposted fromeduarten eduarten viacrazypolish crazypolish
psikusrene
psikusrene
1130 33b3
psikusrene
Reposted fromoctober84 october84 viaoll oll
psikusrene
psikusrene
8043 ce57 500
Reposted fromlechatnoir396 lechatnoir396 viakudlaty kudlaty
psikusrene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl