Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

psikusrene
Nie możemy obwiniać siebie za całkowitą obojętność innych względem nas. Bo to prawda, że można być winnym czyjemuś uczuciu. Można spojrzeć inaczej te parę razy, można dać do zrozumienia, że może coś. Ale nie można być winnym braku jakichkolwiek uczuć. Trzeba się pogodzić, że na płaszczyźnie tych stu kilkudziesięciu centymetrów nie ma już albo nigdy nie było dla nas miejsca. Znajdziemy je, jak się wyliżemy z ran. Na początku w samych sobie. Mam w to głęboką wiarę, głęboką jak te rany.
— Olga Wojciechowska - ,,Listy niczyje"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakaas kaas
psikusrene
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
Reposted frommakedreamcomestrue makedreamcomestrue viakaas kaas
psikusrene
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żeby nie robić mi przykrości, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viakaas kaas
psikusrene
3475 d763 500
Polish foreign policy
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapffft pffft

March 25 2017

psikusrene
2306 de3c 500
psikusrene
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
psikusrene
Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
psikusrene
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viaoll oll
9987 bece 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoll oll
psikusrene
2591 1826 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viadumdummy dumdummy
psikusrene
psikusrene
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialubie-lato lubie-lato
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
psikusrene
psikusrene
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll

March 24 2017

6785 cd81 500

obviousplant:

Best ways to die

Reposted frompastaman pastaman viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl