Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

psikusrene
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
psikusrene
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
psikusrene
Good morning!
psikusrene
9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu viasarkastyczna sarkastyczna
psikusrene
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasarkastyczna sarkastyczna
psikusrene
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viasarkastyczna sarkastyczna
psikusrene
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
psikusrene
1641 3124 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
psikusrene
6837 7d7c 500
Reposted fromqb qb viabercik bercik
psikusrene
2821 ce0e
Reposted fromsavatage savatage viabercik bercik
8994 1b6e
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
7492 ef79 500
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viakaskass kaskass
psikusrene
7792 f1f7 500
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
2761 9ef1 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viapffft pffft
psikusrene
4849 f8ae 500
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapffft pffft

December 03 2017

psikusrene
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl