Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

1761 aec3 500

May 09 2017

0283 8c71 500

pendejx:

Mood

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viadumdummy dumdummy

May 08 2017

psikusrene
7547 9478
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
1818 639d
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
psikusrene
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viapeludo peludo
psikusrene
2504 92d3
Reposted fromosaki osaki vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
Reposted frommuladhara muladhara vialubie-lato lubie-lato
psikusrene
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
psikusrene
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viapeludo peludo
0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapeludo peludo
psikusrene
6874 050d 500
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatfu tfu
psikusrene
8326 de12 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapeludo peludo
psikusrene
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamandarynka mandarynka

May 05 2017

psikusrene
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viatfu tfu
psikusrene
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
psikusrene
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viapeludo peludo
psikusrene
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakasiula kasiula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl