Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

psikusrene
3286 2b07 500
Reposted fromsavatage savatage viakudlaty kudlaty

May 28 2019

psikusrene
9966 16b8
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
psikusrene
9952 6818
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
psikusrene
Kochać znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć, ani nawet poznać.
— Guillaume Musso, "Ponieważ Cię kocham"

March 09 2019

psikusrene
0139 8da3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabamboocha bamboocha
psikusrene
9533 42b9 500
Reposted fromelegy elegy viabamboocha bamboocha
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
psikusrene
9792 beb7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
psikusrene
8923 70b4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
psikusrene
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena viaoll oll
psikusrene
0377 f4b7 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
psikusrene
9933 44db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

February 03 2019

psikusrene
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaoll oll
psikusrene
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
psikusrene
2784 4ae6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
psikusrene
2511 69e0 500
Björk, photographer unknown
Reposted fromstonerr stonerr viabercik bercik
2058 922c 500

cupcakelogic:

garlick

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viaoll oll
psikusrene
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
psikusrene
2532 4d5f
Sześcian
Reposted fromdobry dobry viaoll oll
psikusrene
2999 13b9
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl