Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakudlaty kudlaty
psikusrene
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakudlaty kudlaty
psikusrene
8616 8f59 500
Reposted fromAQ AQ viakudlaty kudlaty
psikusrene
Zagarnęła go, pokochała, otoczyła ramionami, przeniknęła mu do  żył, pożarła ciało i przykuła jego duszę do swojej przez niepojęty rytuał jakiegoś szatańskiego wtajemniczenia. Stał się jej rozpieszczonym i zepsutym ulubieńcem.
— "Jądro ciemności" Joseph Conrad
psikusrene
0012 396f
Reposted from2017 2017 viakudlaty kudlaty
4744 f058 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakudlaty kudlaty
1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viakudlaty kudlaty

October 10 2017

Reposted fromtheGRID theGRID viakudlaty kudlaty
psikusrene
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viakudlaty kudlaty
9832 a758 500
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viakudlaty kudlaty
psikusrene
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viakudlaty kudlaty

October 09 2017

5968 2588
psikusrene
Cały czas walczyli ze sobą.
I codziennie prowokowali się nawzajem.
Ale bez względu na różnice mieli jedna istotna cechę wspólna

Szaleli za sobą...
— The Notebook
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viakudlaty kudlaty
7631 5ca0 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakudlaty kudlaty
psikusrene
Nie bój się miłości. Nigdy
— Janusz Korczak
Reposted fromaletodelio aletodelio viakudlaty kudlaty
psikusrene
To musi być obustronne, aby mogło być prawdziwe.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viakudlaty kudlaty
psikusrene
- Zakochałam się - powtarza i wpija mi język w usta. - Chodź, zrób mi jakąś krzywdę. 
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromaletodelio aletodelio viakudlaty kudlaty
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)
psikusrene
Reposted fromFlau Flau viamrymrumru mrymrumru
psikusrene
3659 aac9 500
Reposted fromphilipp philipp viamrymrumru mrymrumru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl