Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

psikusrene
8516 17c7
Reposted from1923 1923 viakaas kaas
psikusrene

Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.


— Marcin Świetlicki
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viakaas kaas
psikusrene
Budowanie miłości zaczyna się od  wypływania  na  głębię  w  rozmawianiu
— ks.Marek Dziewiecki
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakaas kaas
psikusrene
Chciałbym  zrozumieć człowieka, który skacze z szesnastego piętra i w locie krzyczy: - Nie ma śmierci!
Chciałbym zrozumieć drzewo,  które w samym środku lata próchnieje.
Chciałbym  zrozumieć morderce który klęczy nad swoja ofiarą i płacze.
Chciałbym  zrozumieć Einsteina, który na łożu śmierci mówi: - Umieram i nie wiem, co to wiatr.
Chciałbym  zrozumieć mężczyznę, który stoi na czubku Everestu  i mówi: - Nie wiem, jak stąd zejść.
Chciałbym  zrozumieć kroplę rosy, która mówi: - Boję się deszczu.
Chciałbym  zrozumieć króla, który w chwili koronacji mówi: - Tak oto traci się wolność.
Chciałbym zrozumieć chłopaka, który podciął sobie żyły w stacji honorowego krwiodawstwa.
Chciałbym zrozumieć przyjaciela, który umarł dwa lata temu i do tej pory jeszcze nie wrócił.
Chciałbym  zrozumieć faceta, który patrzy w lustro i mówi: - To nie jestem ja.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromkrainakredek krainakredek viakaas kaas
psikusrene
4867 e609
Reposted fromNothinggg Nothinggg viakaas kaas
psikusrene
Reposted fromtfu tfu
psikusrene
psikusrene
Na filmach zawsze pokazują efekty terapii psychologicznej
w postaci jakichś nagłych objawień. Bohaterowie przeżywają olśnienia, padają sobie w ramiona, mówią: "Kocham Cię"
albo "Zawsze byłam z Ciebie dumna" i już. Wszyscy wszystko rozumieją, a potem już jest cudownie. W rzeczywistości nie ma żadnych spektakularnych efektów. Żadnych harf, tęczy
i kwietnych płatków. Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję i zamęczając najbliższych.
To jest jak fizjoterapia. Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają.
— Jarosław Grzędowicz "Księga jesiennych demonów"
Reposted fromameliainwonderland ameliainwonderland viakaas kaas
psikusrene
Bo cokolwiek usłyszysz, twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Żulczyk
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viakaas kaas
psikusrene
Wiesz czemu boli ? Nie tracisz faceta czy kobiety, tracisz człowieka, którego uczyniłaś swoim przyjacielem.
— kogoś najważniejszego w życiu...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakaas kaas
psikusrene
7684 fc2f
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viakjuik kjuik
psikusrene
Reposted fromqb qb

September 18 2016

psikusrene
7046 ae94 500
Reposted frombalagan balagan viabananaapple bananaapple
psikusrene
8882 83ac
psikusrene
8011 002a
Reposted fromvvini vvini viahalucine halucine
psikusrene

September 17 2016

psikusrene
7003 9041
Reposted frommollydaggers mollydaggers viapenispower penispower
psikusrene
1505 aeef 500
Reposted fromsaiwala saiwala viaZuzanka Zuzanka
psikusrene
psikusrene
4874 5694 500
Reposted fromsquall squall viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl