Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

psikusrene
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaprosiaczekk prosiaczekk
psikusrene
7889 41f9
Reposted fromennomane ennomane viaoll oll
psikusrene

Pure Happiness. (x)

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaoll oll
3633 09c2 500

vintagepales2:

La Chapelle de L'ange au Violon by  Quentin Chabrot U-derzho

psikusrene
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaoll oll
psikusrene
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viaoll oll
psikusrene

pagepottery:

So glad I had my camera on me for their first sour apple.

Reposted fromhairinmy hairinmy viaoll oll
0974 9054 500

lokis-green-and-golden-queen:

mecto-amorous:

sleepyshibe:

1 sqft of bun

Fun fact: a group of bunnies is called a fluffle.

1 SQFT OF FLUFFLE

Reposted fromemissaryofwind emissaryofwind viaoll oll
psikusrene
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaoll oll
6762 846b
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll

April 22 2017

psikusrene
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaoll oll
psikusrene
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll

April 21 2017

psikusrene
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakudlaty kudlaty
psikusrene
Reposted frommeem meem viakjuik kjuik

April 19 2017

psikusrene
Są ludzie, którym pozostał tylko ból, okrutny, bezkształtny ból, nienadający się do niczego, do niczego nieprzydatny, jedynie do tego, żeby się weń człowiek zakopał, żeby coraz głębiej zapadał się w smutek należący tylko do niego, w niezgłębiony szyb, ciemną kopalnię, która w końcu zawali się nad nim i już nie będzie dla niego ratunku - zostanie tam na dole.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakudlaty kudlaty
psikusrene
5558 2f28
Reposted fromjottos jottos viaoll oll
psikusrene
8059 b538
Reposted fromoll oll
psikusrene
8079 1957 500
Reposted fromoll oll
psikusrene
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 18 2017

psikusrene
2665 f6ae
Reposted frombeckycue beckycue viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl