Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

psikusrene
psikusrene
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
psikusrene
3641 3241
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
psikusrene
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoll oll
psikusrene
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoll oll
psikusrene
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viaoll oll
psikusrene
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viakudlaty kudlaty
psikusrene
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viakudlaty kudlaty

February 22 2017

psikusrene
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakudlaty kudlaty

February 21 2017

psikusrene
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viatfu tfu
psikusrene
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
psikusrene
6470 4927
Reposted fromliteracja literacja viatfu tfu
psikusrene
9854 db05
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viatfu tfu
psikusrene
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viajojinthesun jojinthesun
psikusrene
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viakudlaty kudlaty
psikusrene
Odkrywam w sobie nieśmiałą świadomość, że
życie mi coraz prędzej ucieka.
— Pidżama Porno
Reposted fromtortureme tortureme viaoll oll
psikusrene
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaoll oll
psikusrene
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
psikusrene
Reposted fromiblameyou iblameyou viaoll oll
psikusrene
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl